Slides college 4: Bronnen zoeken en verwerken

De slides van het 4e college over zoeken en verwerken van online bronnen zijn hier te downloaden. Het gaat om een korte introductie voorafgaand aan een Zotero workshop.

Slides college 3: Bronnenkritiek 2.0

De slides van het derde college over bronnenkritiek in het digitale tijdperk kunnen hier bekeken en gedownload worden.

Slides college 2 – Digital humanities en digitale geschiedenis in historisch perspectief

De slides van het tweede college Digital humanities en digitale geschiedenis kunnen hier bekeken en gedownload worden.

Slides college 1 – Inleiding Digitale Geschiedenis

De slides van het eerste college Inleiding Digitale Geschiedenis kunnen hier bekeken en gedownload worden.

Welkom

De cursus Digitaal Historisch Onderzoek wordt georganiseerd voor medewerkers van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en staat onder leiding van Gerben Zaagsma (Huygens ING) en Hinke Piersma (NIOD). De cursus loopt van 15 februari tot 5 juli. Op deze website is de meest actuele informatie over het programma te vinden.

Advertentie